Випуск 2(27) Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 26
Дата випускуНазваАвтор(и)
2014-06АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТКСЩербов, І.Л.; Щербов, И.Л.; Shcherbov, I.L.; Воропаєва, В.Я.; Воропаева, В.Я.; Voropaeva, V.Y.; Вашакідзе, Г.А.; Вашакидзе, Г.А.; Vashakidze, G.A.
2014-06ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВАШрамко, Н.А.; Молоковский, И.А.; Турупалов, В.В.; Молоковський, І.О.; Shramko, N.A.; Molokovskiy, І.О.; Turupalov, V.V.
2014-06ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаховська, Н.Б.; Болюбаш, Ю.Я.; Верес, О.М.; Shakhovska, N.B.; Bolubash, Yu.Ya.; Veres, O.M.
2014-06АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ БЕЗДРОТОВИХ AD-HOC МЕРЕЖЧервінська, Н.В.; Клімов, І.О.; Ігнатенко, Є.Г.; Червинская, Н.В.; Климов, И.А.; Игнатенко, Е.Г.; Chervinska, N.V.; Klimov, I.A.; Ignatenko, Ye.G.
2014-06МЕТОД СИНТЕЗА ВОКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ РЕЧИ ПО ЭТАЛОННЫМ ОБРАЗЦАМ НА ОСНОВЕ САУНДЛЕТОВФедоров, Е.Е.; Федоров, Є.Є.; Fedorov, Ye.
2014-06АЛГОРИТМ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМТкаченко, Н.О.; Ткаченко, Н.А.; Tkachenko, N.A.; Воропаєва, В.Я.; Воропаева, В.Я.; Voropayeva, V.Y.
2014-06ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ У СИСТЕМАХ З СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЮ АРХІТЕКТУРОЮСтрихалюк, Б.М.; Шпур, О.М.; Селюченко, М.О.; Шпур, О.Н.; Селюченко, М.А.; Стрыхалюк, Б.М.; Strykhalyuk, B.M.; Shpur, O.M.; Seliuchenko, M.O.
2014-06ФРАКТАЛЬНЕ УЩІЛЬНЕННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХСкрупський, С.Ю.; Доля, А.С.; Скрупский, С.Ю.; Skrupsky, S.Y.; Dolya, A.S.
2014-06ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ МІСЬКИХ РАД НЕВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИСєров, Ю.О.; Матієшин, Л.М.; Серов, Ю.О.; Матиешин, Л.Н.; Syerov, Yu.O.; Matieshyn, L.N.
2014-06МЕТОД РОЗПОДІЛУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ РОБІТ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬСвітлична, В.А.; Землянська, С.Ю.; Гавенко, С.С.; Светличная, В.А.; Землянская, С.Ю.; Svitlichna, V.А.; Zemlanska, S.Y.; Gavenko, S.S.
2014-06ЭКОНОМИЧНЫЙ ETHERNET ДОСТУП НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕСахаров, В.И.; Сахарова, С.В.; Сахаров, В.І.; Sakharov, V.I.; Sakharova, S.V.
2014-06МЕТОД СПЕКТРАЛЬНО-ЧАСОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ОПТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ДОСТУПУКлимаш, М.М.; Красько, О.В.; Максимюк, Т.А.; Климаш, М.М.; Красько, О.В.; Максимюк, Т.А.; Klymash, М.М.; Krasko, О.V.; Maksymyuk, Т.А.
2014-06ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМИ АВТОМАТА МУРА В БАЗИСІ FPGAЦололо, C.О.; Цололо, С.А.; Tsololo, S.A.
2014-06ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАРАБАНЕ КОТЛАСоломичева, С.В.; Соломічева, С.В.; Solomicheva, S.V.
2014-06ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОПРОМЕНЕВОГО ОПТИКО-АБСОРБЦІЙНОГО ВИМІРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ І ДИСПЕРСНОСТІ ПИЛУ В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТСоломічев, Р.І.; Соломичев, Р.И.; Solomichev, R.I.
2014-06ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИПоздняков, Е.К.; Поздняков, Є.К.; Pozdnyakov, Yu.K.
2014-06СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ОРАНЖЕРЕЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДАЛактионов, И.С.; Вовна, А.В.; Лактіонов, І.С.; Вовна, О.В.; Laktiono, I.S.; Vovna, A.V.
2014-06КОМПЕНСАЦИЯ ЗАРАСТАНИЯ КАНАЛА ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗЧернышев, Н.Н.; Волуева, О.С.; Чернишев, М.М.; Волуєва, О.С.; Chernyshev, N.N.; Volueva, O.S.
2014-06МЕТОД ПАРЕТО-ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАСПИСАНИЯ НА ОСНОВЕ «НАПРАВЛЕННОГО» МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМАЧенгарь, О.В.; Ченгар, О.В.; Chengar, O.V.
2014-06АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ТЭСФедюн, Р.В.; Табаленкова, Т.В.; Попов, В.А.; Попов, В.О.; Fedyun, R.; Tabalenkova, T.; Popov, V.
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 26