Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/22533
Title: Особливості формування відносин власності в інноваційній сфері
Other Titles: Особенности формирования отношений собственности в инновационной сфере
Authors: Колодинський, С.Б.
Колодинский, С.Б.
Keywords: відносини власності
relations of property
форма власності
form of property
власність на інновації
property for innovation
інноваційний продукт
innovative product
інтелектуальна власність
intellectual property
Issue Date: 2004
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 76. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.
Abstract: Розглянуто результати ринкового реформування української економіки, що призвели до трансформації відносин власності, на основі якої з'явилися умови для виникнення власності в інноваційній сфері. За допомогою формування плюралізму усіх форм власності в нашій країні виникають особливі права на інтелектуальний продукт, що є важливою умовою розповсюдження інноваційних нововведень у економіці.
Description: Considered the results of the market reforms of the Ukrainian economy, which led to the transformation of property relations on the basis of which there were conditions for the emergence of property in the innovation sphere. With the help of formation of the pluralism of all forms of property in our country have specific rights on intellectual product, which is essential for the dissemination of innovative improvements in the economy.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22533
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-138.pdf4,61 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 133-138.pdf28,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.