Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7041
Title: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ВОДООХОРОННОЇ ЗОНИ ТА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ВОДОСХОВИЩ
Authors: Гермонова, Катерина Олександрівна
Митрофанова, Олена Ігорівна
Богак, Людмила Миколаївна
Маліков, Сергій Станіславович
Keywords: водоохоронна зона
прибережна захисна смуга
геоінформаційні технології
Issue Date: 2010
Publisher: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Series/Report no.: Гірничо-геологічна/ВИПУСК 12(173);
Abstract: Одним із основних напрямків збереження водних ресурсів і запобігання деградації екосистем є створення водоохоронних зон, у межах яких виділяються зони суворого обмеження господарської діяльності – прибережні захисні смуги. Основною метою їх створення є попередження знищення навколо водоймищ рослин і тварин, запобігання, обмеження та усунення наслідків забруднення, засмічення та спустошення водних об’єктів. Отже, розробка технологій встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг є важливим та актуальним питанням.
Description: One of the directios of water resources preservation and prevention of ecosystems degradation is creation of water-conservation zones within the boundaries of which the limits for economic activities zones are allocated (coast protective headlands). The main purpose of their creation is prevention of contamination and devastation of water objects. Accordingly the development of technology of water-conservation zones and coastal protective headlands is rather importantl.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7041
ISSN: 2073-9575
Appears in Collections:Наукові статті кафедри геоінформатики і геодезії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GERMONOVA _Митрофанова2.pdf654,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.