Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5961
Title: Системная декомпозиция технологического процесса производства серной кислоты как объекта автоматизации
Authors: Ткаченко, Валерий Николаевич
Чернышев, Николай Николаевич
Keywords: системная декомпозиция
процесс получения сернистого ангидрида
Issue Date: 1-Oct-2007
Publisher: Матеріали XIV міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика-2007), м. Севастополь, 10-14 вересня 2007 року. – Ч.1 – Севастополь: СНУЯЄтаП
Abstract: Розглянуто загальна схема виробництва сірчаної кислоти з сірководню, і на сам перед, виробництво сірчаної кислоти методом мокрого каталізу у присутності інертних газів. Виділено основні ланки технологічного ланцюга виробництва кислоти. На основі аналізу процесу виробництва сірчаної кислоти для кожної ланки технологічного ланцюга виділені змінні, що чинять вплив на хід основних процесів й визначені взаємозв'язки між всіма апаратами технологічної схеми.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5961
Appears in Collections:Матеріали конференцій та семінарів кафедри АТItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.