Please use this identifier to cite or link to this item: ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626
Title: Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничозбагачувальних підприємств. Шахтний локомотивний транспорт.
Authors: Пуханов, Олександр Олександрович
Будішевський, Володимир Олександрович
Issue Date: 2012
Citation: Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничозбагачувальних підприємств. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів, які навчаються з напрямків: «Електромехані- ка», «Гірництво» і «Інженерна механіка», розділ «Шахтний локомотивний транспорт». / В.О. Будішевський, О.О. Пуханов – Донецьк: ДонНТУ, 2007 – 68с.
Abstract: Дана розробка призначається для методичного забезпечення самостійного опанування студентами, які навчаються з напрямків "Електромеханіка", "Гірництво" і "Інженерна механіка" важливого для них розділу "Шахтний локомотивний транспорт", з метою подальшого використання в майбутній професійній діяльності. Навчальний посібник містить теоретичні і практичні відомості, пов'язані з вивченням конструкціїї локомотивів, вагонеток, рейкових шляхів, які використовуються на гірничих підприємствах. Розглянуто різні види і основні вузли локомотивів, вагонеток, устрій рейкових шляхів, а також область їхнього застосування. Для забезпечення самостійності в опануванні тем, які вивчаються, після кожного розділу пропонуються блоки контрольних завдань для самоперевірки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5626
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри електромеханіки та автоматики
Навчальні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.