Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3645
Title: О ВЛИЯНИИ НЕФТЕГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕХНОЛОГИЮ ПРОХОДКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ
Authors: Прокопов, А.Ю.
Решетняк, М.А.
Лабинский, К.Н.
Keywords: нефтегазопроявления
трещиноватость
взрывные работы
продолжитель- ность проветривания
Issue Date: May-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с.
Abstract: На основі хронометражних спостережень досліджена структу- ра витрат часу на виконання окремих операцій прохідницького циклу при споруді вантажного ствола підземної копальні «Мир». Доведений вплив проявів нафти і газу на перерозподіл витрат часу. Запропоно- вані заходи по підвищенню безпеки і техніко-економічної ефективно- сті проходки стовбурів в умовах проявів нафти і газу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3645
Appears in Collections:Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s1_12_prokopov.pdf871,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.