Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33803
Title: Аналіз застосування нейронних мереж в криптографічному захисті інформації
Authors: Нікітенко, А.О.
Keywords: нейронна мережа
нейрокриптографія
деревоподібні машини парності
захист даних
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Луцьк: ДонНТУ
Citation: Нікітенко А.О. Аналіз застосування нейронних мереж в криптографічному захисті інформації / А.О. Нікітенко // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 1 грудня 2022 р. – Луцьк: ДВНЗ «ДонНТУ, 2022. – С. 11-14.
Abstract: З розвитком цифрових технологій поступово підвищується продуктивність обчис- лювальної техніки, що призводить до підвищення ефективності методів криптоаналізу, тому завдання захисту даних на сьогодні дуже актуальне, зокрема використання такого перспективного підходу, як використання нейронних мереж для шифрування даних – нейрокриптографії. У статті розглядається поняття нейронних мереж та існуючі на сьо- годнішній день дослідження у цій галузі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33803
Appears in Collections:Матеріали VIII науково-практичного форума 2022 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikitenko-11-14.pdf869,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.