Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2574
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕРЕРВНИМ ПРОЦЕСОМ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ
Authors: Борисов, О.О.
Жукова, Н.В.
Верховський, Я.М.
Keywords: Процесс холодной прокатки
товщину штаби
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці ДонНТУ
Abstract: Рівняння динаміки основних параметрів прокатки в міжклітьовому проміжку є нелінійним. Безперервний стан варто класифікувати як багатозв’язний нелінійний об'єкт із пе-ремінним запізнюванням. Комплексна багатозв’язна модель прокатного стана повинна враховувати перемінні запізнювання і динаміку натискних пристроїв. Можлива лінеаризації математичної моделі окремої кліті прокатного стана (розроб-лено Р-канонічну структуру двозв’язної моделі кліті, досліджена ефективність управління кліттю як за допомогою двох незалежних систем регулювання натягу і товщини, так і за до-помогою більш досконалої двозв’язної системи управління кліттю).
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2574
Appears in Collections:Статті співробітників кафедри АТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Борисов_Жукова_Верховский.pdf155,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.