Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19234
Title: Інтелектуальна власність: Навчальний посібник
Authors: Саржан А.О.
Issue Date: 2007
Publisher: ДонНТУ
Citation: Інтелектуальна власність: Навчальний посібник.– Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2007.– 651с.
Abstract: У навчальному посібнику на основі опублікованої літератури, чинних законодавчо-нормативних актів і практики їх використання розглядаються питання створення, використання, охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, висвітлюються права інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір; права промислової власності; правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, а також особливих (нетрадиційних) об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуті проблеми економіки інтелектуальної власності, проаналізована міжнародна система охорони результатів творчої діяльності.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19234
ISBN: 966-7695-88-3
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри історії і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Интел.власн.412 с..pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.