Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15857
Title: Критерії для вибору раціонального типу автобуса для пасажирських перевезень
Other Titles: Критерии для выбора рационального типа автобуса для пассажирских перевозок
Choice of Criteria of Rational Type ok Bus for Passenger Transportion
Authors: Куниця, Олексій Анатольович
Чернявська, Д.Г.
Савіна, Н.В.
Куница, Алексей Анатольевич
Чернявская, Д.Г.
Савина, Н.В.
Kunitsa, Aleksey Anatolyevich
Chernyavskaya, D.G.
Savina, N.V.
Keywords: ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
ОДАТКОВІ КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ
ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ
ІНТЕРВАЛ РУХУ
ТЕХНІЧНА ШВИДКІСТЬ
ВИТРАТА ПАЛИВА
БЕЗПЕКА АТЗ
ДИНАМІЧНІСТЬ АТЗ
ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ
РАСХОД ТОПЛИВА
БЕЗОПАСНОСТЬ АТС
ДИНАМИЧНОСТЬ АТС
TRANSPORTTION PROBLEM
ADDITIONAL CRITERIA FOR OPTIMALITY
PASSENGER CAPCITY
INTERVL OF TRAFFIC
TECHNICAL SPEED
FUEL
SAFETY OF ATZ
ATZ DYNAMICS
Issue Date: 11-Oct-2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Куница О.А.Критерії для вибору раціонального типу автобуса для пасажирських перевезень/О.А. Куниця, Д.Г. Чернявська, Н.В. Савіна// Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2011. - № 2(13). – С. 31-34.
Abstract: Проблема пасажирського автомобільного транспорту в цілому є важливою проблемою комплексної програми соціального розвитку. Вирішення цієї проблеми залежить від ступеню удосконаленості і обґрунтованості системи перевізного процесу. Першим вагомим недоліком на маршрутах міста є використання невідповідного рухомого складу. Проаналізовано проблеми застосування тільки одного критерію при виборі автобуса для пасажирських міських перевезень. Наведено інші критерії для вибору раціонального типу автобуса, які оптимізували б роботу АТП та враховують багато факторів, які суттєво впливають на своєчасне, якісне й повне задоволення населення в перевезеннях
Description: The problem of passenger motor transport in general is an important problem-my comprehensive program of social development. Solving this problem depends on the degree udoskonalenosti and validity of the transportation process.The first major drawback of the routes is to use inappropriate vehicles. Analyzed, significant problems in the use of only one criterion in choosing the bus for passenger urban transport.There are other criteria for selecting a rational type of bus that op-tymizuvaly ATP would work and take into account many factors that significantly affect the timely-not, quality and full satisfaction of the population in traffic
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15857
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№2 (2011-13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Куниця О.А., к.т.н., Чернявська Д.Г., Савіна Н.В..pdf343,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.