Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9967
Title: Напрямки упровадження екологічно чистих технологій використання вугілля
Other Titles: Направления внедрения экологически чистых технологий использования угля
Directions of Introduction of Ecologically Clean Coal Use Technologies
Authors: Ніколенко, Микола Олексійович
Воробйов, Євген Олександрович
Сотнікова, Інна Валентинівна
Николенко, Николай Алексеевич
Воробьев, Евгений Александрович
Сотникова, Инна Валентиновна
Nikolenko, M.O.
Vorobyov, E.O.
Sotnikova, I.V.
Keywords: ГАЗОГЕНЕРАТОР
ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ
ПЛАСТ ВУГІЛЛЯ
ПРИРОДНИЙ ГАЗ
СВЕРДЛОВИНА
ГЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ
БАЛАНСОВІ ЗАПАСИ
ГАЗОГЕНЕРАТОР
ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
ПЛАСТ УГЛЯ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
СКВАЖИНА
ГЕНЕРАТОРНЫЙ ГАЗ
БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ
GASIFIER
UNDERGROUND GASIFICATION
COAL BED
NATURAL GAS
MINING HOLE
GENERATOR GAS
BALANCE SUPPLIES
Issue Date: 18-Dec-2009
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Ніколенко М.О. Напрямки упровадження екологічно чистих технологій використання вугілля / М.О. Ніколенко, Є.О. Воробйов, І.В. Сотнікова // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2009. - № 2.(9) – С.226-230.
Abstract: Аналіз роботи підприємств вугільної промисловості України свідчить, що їх діяльність негативно впливає на екологічні параметри навколишнього середовища. Наведені результати досліджень основних параметрів технологій газифікації кам'яного вугілля з метою отримання генераторного газу з використанням поверхневих газогенераторів і підземної газифікації вугільних пластів. Упровадження цих технологій забезпечує отримання екологічно чистого палива в необхідній кількості для країни.
Description: The analysis of the Ukrainian colliery work shows that its activity negatively influences on the environment ecological parameters. The results of the basic parameters researches of the coal gasification technologies with the purpose of the generator gas obtaining using surface gasifies and underground coal bed gasification are given. Introduction of these technologies provides the ecologically clean fuel obtaining in a required quantity for our country.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9967
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"
№2 (2009-9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Николаенко.pdf861,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.