Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9660
Title: Формування підходу до організації міських пасажирських перевезень на сумісних ділянках руху
Other Titles: Формирование подхода к организации городских пассажирских перевозок на совмещенном участке движения
The General Approaches Formation to the Urban Passenger Transportation on the Traffic Combined Section
Authors: Кузьменко, Надія Володимирівна
Дудніков, Олександр Миколайович
Виноградов, Микола Семенович
Кузьменко, Наднжда Владимировна
Дудников, Александр Николаевич
Виноградов, Николай Семенович
Кuzmenko, N.V.
Dudnikov, O.M.
Vinogradov, N.S.
Keywords: МАРШРУТИ МІСЬКІ
ДІЛЯНКА СУМІСНА
ІНТЕРВАЛИ РУХУ
ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЧАСТОТА РУХУ АВТОБУСІВ
КРАТНІСТЬ ІНТЕРВАЛІВ
МАРШРУТЫ ГОРОДСКИЕ
УЧАСТОК СОВМЕЩЕННЫЙ
ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
КРАТНОСТЬ
URBAN ROUTES
COMBINED SECTION
TRAFFIC INTERVALS
SERVICE QUALITY
BUS TRAFFIC FREQUENCY
INTERVALS FREQUENCY RATE
Issue Date: 18-Dec-2009
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Кузьменко Н.В. Формування підходу до організації міських пасажирських перевезень на сумісних ділянках руху / Н.В. Кузьменко, О.М. Дудніков, М.С. Виноградов // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2009. - № 2.(9) – С. 52-59.
Abstract: Запропоновано новий підхід до організації руху міського пасажирського автобусного транспорту на сумісних ділянках маршрутів, який передбачає введення кратності інтервалів прибуття автобусів за окремими маршрутами мінімальному інтервалу, що спостерігається серед маршрутів сумісної ділянки. Запропонований підхід у разі свого застосування забезпечує формування груп автобусів певної послідовності прибуття за відповідними маршрутами, які періодично повторюються за часом. Послідовність чередування автобусів відповідних маршрутів в групах запропоновано визначати за даними середньої наповнюваності салонів автобусів за кожним маршрутом з урахуванням забезпечення зменшення часу очікування пасажирами, що потребують перевезення в межах сумісної ділянки.
Description: The new approach of the urban passenger transport organisation on combined route sections supposing the introduction of the buses arrival routes frequency rate intervals on separate routes to the minimum interval available among routes of the combined section is offered. The approach providing formation of the buses groups of the certain sequence arrival on certain routes which periodically repeat themselves in time is offered. The buses alternation sequence of certain routes in groups is offered for defining according to the average bus salons capacity on each route taking into account the time of the passenger waiting time needed in transportations within combined sections.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9660
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№2 (2009-9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьменко.pdf430,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.