Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7650
Title: Необходимость инвестирования альтернативных источников энергии в Украине
Authors: Моісєєва, Юлія Юріївна
Іщенко, Денис Вікторович
Keywords: альтернативные источники энергии
инновации
инвестиции
Issue Date: Mar-2011
Publisher: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Citation: изложено обоснование актуальности перехода к альтернативным источникам энергии за счет привлечения инвестиций
Series/Report no.: Секція 4;Оцінювання інвестиційних ризиків в системі прийняття управлінських рішень
Abstract: Ищенко Д.В., Моисеева Ю.Ю. Необходимость инвестирования альтернативных источников энергии в Украине Збірка матеріалів Дні теорії та практики інвестування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю"/ За заг.ред. д.е.н.,проф. В.М.Хобти - Донецьк:ДВНЗ "ДонНТУ", 2011.-290с.-249с.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7650
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf91,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.