Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7646
Title: Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з дисципліни «Економічна інформатика»
Authors: Ушакова, Тетяна Олександрівна
Павлиш, Володимир Миколайович
Keywords: Windows, Word, Excel, Access, Visual Basic
Issue Date: Mar-2009
Publisher: Донецк, ООО "Норд Компьютер"
Citation: Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з дисципліни «Економічна інформатика» для студентів заочної форми навчання спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / В.М.Павлиш, Т.О.Ушакова. – ДонНТУ, КІІ ДонНТУ, 2008. – 83 с.
Abstract: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з дисципліни «Економічна інформатика» для студентів-заочників спеціальностей ЕПР, ОА. Лабораторні роботи містять завдання по темах: «Робота з дисками, папками, файлами та ярликами», «Робота зі структурованими документами в Word», «Оброблення табличних даних економічного характеру та побудова діаграм в середовищі Excel», «Обробка баз даних економічної інформації в середовищі Access». Контрольна робота містить завдання по темах: «Аналіз економічних даних за допомогою зведених таблиць в MS Excel», «Розв’язання економічних оптимізаційних задач за допомогою MS Excel», «Проектування розв'язків лінійних задач засобами VB». По кожному завданню наведено 10 варіантів та спосіб вибору контрольного завдання. Матеріал посібника містить також загальні методичні вказівки, що визначають зміст звіту до лабораторних робіт і контрольної роботи і вимоги до оформлення. Наведено перелік питань для підготовки до екзамену, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення матеріалу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7646
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка епр 2008(заочники)для распечатки(1).pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.