Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6506
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ
Authors: Коновал, В.С.
Скрипник, О.І.
Keywords: Методика аналізу статичної стійкості режимів роботи електроенергетичних систем динамічним методом
аналіз характеру електромеханічних перехідних процесів
ДАКАР-2002
ДАКАР
Удосконалена методика аналізу статичної стійкості динамічним методом
Приклад аналізу коливної статичної стійкості удосконаленим динамічним методом
Визначення та аналіз декрементів згасання ковзань генераторів
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 8 (140). - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 251 с.
Series/Report no.: Електротехніка і енергетика;випуск 8 (140)
Abstract: The improved method of analysis of static stability of the modes of power systems is offered by a complex DAKAR.
Description: Як показав досвід експлуатації комплексу ДАКАР [2, 3] та ДАКАР-2002 така методика аналізу статичної стійкості має ряд істотних недоліків. Ця методика призначалась в основному для аналізу статичної стійкості у випадку наявності в розрахунковій моделі енергосистеми балансувального вузла. У випадку відсутності останнього методика визначення декрементів згасання ковзань непридатна через неврахування можливого зміщення умовно-синхронної осі (УСО). Непридатним виявилось також визначення декрементів згасання вихідних сигналів АРЗ у випадку наявності регуляторів збудження пропорційної дії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6506
Appears in Collections:2008_Випуск 8(140)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konoval, VS, Skrypnyk, OI.pdf451,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.