Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6292
Title: Статичні метрологічні характеристики вимірювального каналу товщини з індуктивно-резонансним вимірювальним перетворювачем.
Other Titles: Статические метрологические характеристики измерительного канала толщины с индуктивно-резонансным измерительным преобразователем.
Static metrological characteristics of thickness channel with inductive-resonance measurement transformer.
Authors: Овчинников, К.В.
Ovchinnikov, K.V.
Keywords: статичні метрологічні характеристики
індуктивно-резонансний
вимірювальний перетворювач
вимірювальний канал
товщина
статические метрологические характеристики
индуктивно-резонансный
измерительный преобразователь
измерительный канал
толщина
static metrological characteristic
inductive-resonance measurement transformer
measurement channel
thickness
Issue Date: 10-Sep-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 171(19)/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2010. — 224 с.
Abstract: Отримано рівняння перетворення вимірювального каналу товщини з індуктивно-резонансним вимірювальним перетворювачем, знайдені теоретичні вирази для оцінювання його статичних метрологічних характеристик.
Description: The transformation equation of thickness measurement channel with inductive-resonance measurement transformer was derived. The theoretical expressions for estimation of static metrological characteristics were derived.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6292
Appears in Collections:Випуск 19 (171)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf364,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.