Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6273
Title: Навчально-методичний посібник з дисципліни „Логіка”для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання (напрями підготовки: 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент організацій”)/
Authors: Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук
Issue Date: 2010
Abstract: Навчально-методичний посібник з дисципліни „Логіка”для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання (напрями підготовки: 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент організацій”)/ Уклад. Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 96 с.
Description: В навчально-методичному посібнику наведено зміст і обсяг лекційного курсу, робочу програму дисципліни „Логіка”, конспект лекцій, тематику індивідуальних і контрольних робіт. З метою ефективної самостійної роботи сформульовані м методичні вказівки щодо виконання самоконтролю, критерії оцінювання знань студентів. Надано перелік рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6273
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лОГІКА.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.