Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5701
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки стаціонарні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Authors: Нємцев, Едуард Миколайович
Issue Date: 2011
Publisher: Видавничий центр КІІ ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки "Стаціонарні машини" для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0903 Гірництво, напрямів підготовки: 6.090300 Розробка родовищ корисних копалин – РКК; 6.090301 Охорона праці в гірничому виробництві – ОПГ/Укл. Е.М. Нємцев – Красноармійськ: КІІ ДВНЗ ДоНТУ, 2011. – 46 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст самостійної роботи студентів робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки "Стаціонарні машини". Методичні рекомендації містять тематику та вказівки щодо самостійного вивчення матеріалу з навчальної дисципліни "Стаціонарні машини".
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5701
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.