Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5607
Title: Конспект лекцій з курсу "Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничозбагачувальних підприємств"
Authors: Пуханов, Олександр Олександрович
Issue Date: 20-Feb-2012
Publisher: Видавничий центр КІІ ДонНТУ
Citation: Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Транспортні машини та комплекси гірничих та гірничозбагачувальних підприємств». Частина І. Транспортні машини безперервної дії. Для студентів всіх форм навчання галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» напрямку підготовки 6.050502 Інженерна механіка – ЕМК./Укл. О.О.Пуханов – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011 – 85с.
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка». Надані відомості стосовно теорії роботи, вибору та розрахунку транспортних машин безперервної дії для гірничих та гірничозбагачувальних підприємств.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5607
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.