Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3479
Title: ОСНОВНІ ТЕРМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Other Titles: THE BASIC THERMAL TECHNOLOGIES OF PROCESSING OF THE FIRM HOUSEHOLD WASTE
Authors: Луньова, Оксана В.
Keywords: високотемпературний піроліз
термічні технології
Утилізація
знешкодження
тверді побутові відходи
Issue Date: 2011
Publisher: ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. – 2011. – Вип.17(187). – С. 143-152.
Series/Report no.: Хімія і хімічна технологія;
Abstract: В даній статті проаналізовані основні термічні технології переробки твердих побутових відходів: спалювання на колосникових решітках, спалювання в реакторі з псевдозрідженим шаром, спалювання в барботированому розплаві шлаку, плазмова плавка, зарубіжні та вітчизняні методи термічної переробки. Автором обґрунтувано та запропоновано спосіб утилізації твердих побутових відходів методом високотемпературного піролізу.
Description: In given article the basic thermal technologies of processing of a firm household waste are analysed: foreign and domestic methods of thermal processing. The author proves and offers a way of recycling of a firm household waste by a method of high-temperature pyrolysis.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3479
ISSN: 2074-6652
Appears in Collections:Випуск 17(187)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lunyeva.pdf203,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.