Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29096
Title: Оптимальне кам’яновугільне в’яжуче, модифіковане відходами виробництва полістиролу для укріплення горілопородних основ автомобільних доріг
Authors: Фролов, Олег Васильович
Повзун, Олексій Іванович
Подкопаєв, Сергій Вікторович
Кононихін, Сергій Васильович
Keywords: в’яжуче,
відходи полістиролу
горілі породи
транспортний процес
Issue Date: 2016
Publisher: Гірничий вісник
Series/Report no.: ;101
Abstract: Коефіцієнти рівнянь регресіʀ обчислено за методом найменших квадратів. Рівняння регресіʀ представляють собою поліном другого ступеня. Одержані рівняння регресіʀ перевірено на адекватність і задовольняють критерію Фішера. Розраховано й побудовано тривимірні діаграми «параметр оптимізаціʀ системи – фактори варіювання». Відповідно до отриманих рівнянь регресіʀ побудовано поверхні відклику.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29096
ISSN: 2306-5435
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
povzun_2016.pdf725,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.