Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28082
Title: Дослідження масштабованості паралельних систем на основі функції ізоефективності
Authors: Назарова, І.А.
Чорна, А.О.
Keywords: паралельні алгоритми/архітектури
масштабованість
ізоефективний аналіз
прискорення
ефективність
загальні накладні витрати
матричний добуток
Issue Date: 2015
Abstract: В статті представлено результати дослідження масштабованості паралельних систем з використанням функції ізоефективності. Засади ізоефективного аналізу застосовано для паралельних методів матричного добутку таких, як алгоритми Кеннона, Фокса, DNS та Штрассена. Розроблено модифікований алгоритм Кеннона для тривимірного тору. Визначено ступінь масштабованості алгоритмів та отримано пріоритетні області їх застосування залежно від розміру задачі та кількості процесорів для топологій 2D-тор і гіперкуб.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/28082
ISSN: 1996-1588
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.