Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26121
Title: Основи бюджетування проектів
Authors: Скорик, Анна Тарасівна
Ляшок, Наталія Юріївна
Keywords: обмеженість фінансових ресурсів
потреба раціонального планування
витрати проекту
cкладання бюджету
Issue Date: Dec-2013
Publisher: «Норд Комп’ютер»
Citation: Скорик А.Т., Ляшок Н.Ю. Основи бюджетування проектів// Актуальні проблеми екомічного і соціального розвитку регіону: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 19–20 грудня 2013. – Донецьк, 2013. – 282 с. – с. 234-237
Series/Report no.: Бібліографія збірників конференції "Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону"
Abstract: У статті показано, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів завжди виникає потреба раціонального планування витрат проекту; cкладання бюджету проекту успішно вирішує таку проблему, адже передбачає оцінку вартості по всім операціям і по проекту взагалі; аналіз та дослідження організації процесу формування бюджету проекту, в тому числі розгляд змісту поняття, його значення; розгляд етапів бюджетування та підходів розробки; визначення ролі оптимізації та наведення ефекту від виконання бюджету; бюджет залежить від майбутніх інвестиційних можливостей, доходності передбачених інвестицій, строку окупності інвестованих коштів, вибору моменту інвестування, рівня ризиків, фінансової стійкості ініціатора проекту та наявності у нього незавершеного будівництва і невстановленого обладнання, грошово-кредитної політики держави тощо; для складання бюджету, як правило, використовують інформацію щодо календарного плану реалізації проекту, загальної стратегії фінансування, кошторис витрат на виконання певних робіт, графік грошового потоку, побудований на основі бізнес-плану та, звичайно, фінансовий стан ініціатора проекту на даний момент та у майбутньому, багато підприємств часто мають справу не з окремими проектами, а з інвестиційним портфелем, який складається з декількох проектів; відбір та реалізація проектів з цього портфелю здійснюється також у рамках розробки бюджету капітальних вкладень; інвестиційні проекти, що входять до портфелю, ранжують у капітальному бюджеті виходячи з стратегічної важливості для підприємства та прибутків, що вони генерують; при плануванні капітальних вкладень слід враховувати особливості галузі (сфери бізнесу) та характеру діяльності підприємства
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26121
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
content.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.