Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25921
Title: Доцільність математичної формалізації економічних процесів
Authors: Щербакова, Катерина Олександрівна
Ляшок, Наталія Юріївна
Keywords: сучасна економічна теорія
математичні моделі
об’єкти
абстракції
Issue Date: Dec-2013
Publisher: «Норд Комп’ютер»
Citation: Щербакова К.О., Ляшок Н.Ю. Доцільність математичної формалізації економічних процесів // Актуальні проблеми екомічного і соціального розвитку регіону: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 19–20 грудня 2013. – Донецьк, 2013. – 282 с. – с. 102-105
Series/Report no.: Бібліографія збірників конференції "Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону"
Abstract: У статті показано, що сучасна економічна теорія, як на мікро-, так і на макрорівні, включає як природній, необхідний елемент, математичні моделі та методи; використання математики в економіці дозволяє, по-перше, виокремити та формально описати найбільш важливі, істотні зв’язки економічних змінних і об’єктів: вивчення досить складного об’єкту передбачає високий степінь абстракції, по-друге, з чітко сформульованих даних і співвідношень методами дедукції можливо отримувати висновки, адекватні до об’єкту, що вивчається, у тій же мірі, що і зроблені передумови, по-третє, методи математики та статистики дають змогу індуктивним шляхом отримувати нові знання про об’єкт: оцінювати форму та параметри залежностей його змінних; використання мови математики дозволяє точно та компактно виражати положення економічної теорії, формулювати її поняття та висновки
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25921
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
content.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.