Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25070
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт і організації самостійної роботи з дисципліни «Організація праці менеджера» (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)
Authors: Rudneva, Elena
Galushka, Vladislav
Koverga, Sergiy
Руднєва, Олена Юріївна
Галушка, Владислав Вікторович
Коверга, Сергій В'ячеславович
Keywords: праця менеджера
наукова організація праці, кооперація, документообіг
Issue Date: 12-Mar-2014
Series/Report no.: Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, вул. Кірова, 51;№ 17/104
Abstract: Наведено тематичний план дисципліни, тематику лекційного курсу, методику виконання й проведення практичних занять, ситуаційні вправи, методичні вказівки до виконання індивідуального завдання, тести для самоконтролю, положення про підсумковий контроль знань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25070
Appears in Collections:Методичні вказівки кафедри "Менеджмент організацій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-104-2013-02 Галушка1.pdf545,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.