Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23720
Title: ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТ
Other Titles: Личность будущего воспитателя как источник влияния разных факторов на развитие его экономической грамотности
Personality of future educator as source of influence of different factors on development of his economic literacy
Authors: ГРАМА, Н.Г.
Gramma, N.G.
Keywords: економізація знань
economization of knowledge
педагог
teacher
Issue Date: 2010
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 7 - Донецьк, ДонНТУ, 2010
Abstract: Розглядається вплив різноманітних форм і періодів економізованого суспільства на фахову підготовку майбутнього педагога-вихователя. Розкриваються взаємозалежності економічного і трудового виховання та місце в ньому економічних знань.
Description: The influence of the different shapes and periods economizing of a society(community) on professional training of the teacher - tutor establishment is considered. The interdependences of economic and labour education and place in them of economic knowledge are opened.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23720
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
grama.pdf73,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.