Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23303
Title: Методичні рекомендації для практичних занять з курсу "Інвестування" для студентів спеціальностей 6.03050804 „Фінанси та банківська справа”, 6.03050801 „Фінанси підприємств” денної форми навчання / Укл.: О.М. Фіщенко - Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 25 с.
Authors: Фищенко, Оксана Николаевна
Issue Date: 17-Oct-2013
Description: Приведено характеристику статичних і динамічних методів оцінки економічної ефективності інвестицій. Розглянуто показники ефективності проектів і дані рекомендації по їхньому визначенню. Запропоновано рекомендації до вирішення практичних ситуацій з обґрунтування інвестиційних рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23303
Appears in Collections:Конспекти лекцій, методичні рекомендації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
практические.doc367 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.