Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/224
Title: Генезис економічних концепцій у формуванні економіки навколишнього середовища
Authors: Попова, О.Ю.
Keywords: економічний розвиток
economic growth
економіка навколишнього середовища
environmental economics
неокласична теорія
neoclassical theory
Issue Date: 2007
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 31 - 3 (117). - Донецьк, ДонНТУ, 2007. - С. 273 – 279
Series/Report no.: Економічна;52
Abstract: Перехід з теоретичного рівня вивчення до практичного переосмислення існуючих проблем і сполучення розроблених в світовій практиці інструментів забезпечення екологічної спрямованості економічного розвитку суспільства дозволить створити дієві інструменти управління відновленням якості навколишнього середовища і підвищенням ефективності взаємодії суспільства та природи у процесах виробництва та споживання.
Description: The transition from theoretical level study practical rethinking existing problems and messages developed in the world practice the instruments in promoting the environmental focus of society's economic development will allow to create effective instruments of managing the recovery of environmental quality and improved efficiency of interaction of society and nature in the processes of production and consumption.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/224
Appears in Collections:Випуск 31 - 3 (117)
Наукові статті співробітників кафедри економіки підприємства
Попова Ольга Юріївна, д.е.н., проф., зав. кафедри УФЕБItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.