Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21210
Title: Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу фахової підготовки «Інвестиційний менеджмент» для студентів денної форми навчання галузі знань Спеціальність: 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”. Напрям підготовки: 8.180100 „Специфічні категорії”. Спеціальність: 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”. Напрям підготовки: 8.030601 „Менеджмент”
Authors: Хобта, Валентина Михайлівна
Фіщенко, Оксана Миколаївна
Issue Date: 12-Jun-2013
Description: Викладено тематику курсу і розкрито його основні моменти: питання формування механізму управління інвестиційною діяльністю на підприємстві; основні джерела фінансування інвестицій; підходи до формування потоків інвестиційних платежів; роль інвестиційного бюджету в управлінні капіталовкладеннями. Запропоновано завдання для індивідуальної контрольної роботи студентів і методичні рекомендації по їх виконанню.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21210
Appears in Collections:Конспекти лекцій, методичні рекомендації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
для_практических.doc415 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.