Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21174
Title: Вплив та врахування трансакційних витрат при виборі організаційної форми трансферу технологій
Other Titles: Влияние и учет трансакционных издержек при выборе организационной формы трансфера технологий
Authors: Іжевський, П.Г.
Ижевский, П.Г.
Keywords: трансакційні витрати
transaction costs
трансфер технологій
technology transfer
ринкові трансакції
market transactions
етапи трансферу
stages of transfer
Issue Date: 2004
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 69. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.
Abstract: Досліджено вплив трансакційних витрат при виборі організаційної форми трансферу технологій. Запропоновано класифікацію організаційних форм трансферу технологій на основі ступеню використання ринкового механізму. Розроблено алгоритм врахування трансакційних витрат при здійснені підприємством процесу трансферу технологій.
Description: The influence of transaction costs when choosing the organizational form of technology transfer. Classification of organizational forms of technology transfer on the basis of the degree of use of the market mechanism. Developed the algorithm of accounting transaction costs in implementing enterprise the process of technology transfer.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21174
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198-203.pdf4,79 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 198-203.pdf60,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.