Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19443
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Інвестування» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства
Authors: Моісєєва, Юлія
Лисенко, Світлана
Keywords: інвестиції
оцінка
самостійна робота
Issue Date: 2012
Publisher: Видавничий центр КІІ ДонНТУ
Citation: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Інвестування» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства/ Укл. С.М. Лисенко, Ю.Ю.Моісєєва. Красноармійськ: КІІ ДВНЗ ДоНТУ.- 2012. –88 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенті при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Інвестування». Дані методичні рекомендації містять стислий зміст курсу «Інвестування», питання, тестові та практичні завдання для самопідготовки і перевірки знань студентів, завдання і рекомендації щодо виконання індивідуальної контрольної роботи, перелік питань до семестрового контролю та критерії оцінювання знань студентів. Методичні рекомендації призначені для викладачів і студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки «Економіка підприємства».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19443
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СРС Інвестування.doc816 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.