Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18292
Title: Теоретичні аспекти управління податковим навантаженням в умовах сучасних підприємств. Принципи і прикладні аспекти застосування імітаційного моделювання в управлінні податковим навантаженням.
Authors: Коломицева, Анна Олегівна
Keywords: системно-динамічне моделювання, податкове навантаження
Issue Date: 8-Apr-2013
Series/Report no.: Механізм обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в галузях економіки: монографія / Під ред.. к.е.н. Акаєва Ш.М. – Макіївка: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011 .- С 337-362.;
Abstract: Сьогоднішній етап економічного розвитку України супроводжується значними трансформаціями, особливе місце в яких займає трансформація податкової системи. Податкове законодавство України є динамічним, складним і залишається некодифікованим, що обумовлює неповноту інформації щодо сплати податків; податкова система характеризується надзвичайним розростанням неформальних зв’язків, корупцією, фіскальністю, що призводить до поляризації інтересів держави і платника податків та підвищення транзакційних витрат оподаткування. Як наслідок, податкове середовище українських підприємств характеризується невизначеністю, а податкове навантаження є надмірним, що призводить до збитковості або тінізації діяльності підприємств.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18292
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної кібернетикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.