Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/16999
Title: ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ
Authors: Єщенко, Тетяна Анатоліївна
Keywords: лінгводидактика
lyngvodydaktyka
самостійна робота студентів
кредитно-модульна система навчання
independent work of students
the departmental teaching the credit-module
Ukrainian of professional intercourse
українська мова професійного спрямування
Issue Date: 2011
Publisher: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія, соціологія. – 2011. - №10. - 150 - 156
Abstract: У статті висвітлюється досвід викладання української фахової мови у вищій школі за кредитно-модульною системою навчання, аналізуються її переваги і можливості. Подаються різновиди самостійної роботи студентів, типи індивідуальних навчально-дослідних завдань, аналізується специфіка здійснення підсумкового контролю знань студентів
Description: In the article is lighted experience of teaching of professional Ukrainian at high school after the credit-module system of studies, its advantages and possibilities are analysed. The varieties of independent work of students, types of individual educational-experimental tasks, specific of realization of final control of knowledges of students, are given
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16999
ISSN: 2077-6780
Appears in Collections:Статті кафедри української і російської мови

Files in This Item:
File SizeFormat 
ВивчФахМови.pdf296,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.