Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13643
Назва: До питання про критерії визначення ефективності держави
Інші назви: To the Problem of the Criteria of the Government Efficiency Definition
К вопросу о критериях определения єффективности государства
Автори: Оленцевич, Н.В.
Гордон, М.В.
Olentsevych, N.V.
Gordon, M.V.
Ключові слова: держава
економічна система
контрактна держава
ефективність державного управління
state
economical system
contract state
state administration efficiency
государство
экономическая система
контрактное государство
эффективность государственного управления
Дата публікації: 2009
Видавництво: ДонНТУ
Бібліографічний опис: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – 234 с.
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив держави на соціально-економічний розвиток та оцінку його ефективності як суб'єкта владних повноважень. Проведений аналіз системи показників, що характеризують якість державного управління на міжнародному та національному рівнях. Виявлено обмеженість практичного використання існуючих методик оцінки якості публічної влади, що обумовлено відсутністю обліку економічної діяльності держави через вартісну оцінку результатів дій держави. Обґрунтовується положення про те, що очікувані результати діяльності держави детермінуються природою даного інституту, що обумовлює різні підходи до визначення функціонального місця держави в економічній системі і, відповідно, різні оцінки очікуваних результатів її діяльності. З позицій інституційональної теорії розглянуто та узагальнено концепції виникнення держави. Зроблений висновок про продуктивність використання концепції контрактної держави для розробки ме-тодики оцінки ефективності державного управління. Аргументовано висновок про те, що найбільш плідним є підхід, згідно з яким рішення є ефективним за умов досягнення якнайкращих результатів при заданих поставлених витратах.
Опис: The state influence on the socio-economic development is analysed and the estimation of its efficiency as the subject of power authorization is carried out. The system of indices, characterizing the quality of state administration on the international and national level is presented. Limitation of the practical use of existing methods of public author-ity quality estimation due to the lack of state economic activity record through the cost estimation of state activity results is analyzed. It is claimed that the predicted results of the state activity depend on the nature of the institution, which determines different approaches to the defining of the functional position of the state in the economic system and different estimations of the predicted results of its activity. The conceptions of the states origin are considered and generalized from a perspective of the institu-ional economics. The productivity of use of the contract state conception for working out the method of efficiency estimation of state administration is summarized. The conclusion that the most fruitful approach is the one according to which the decisions are effective on condition of achievement of the best results under the temporary expenses is proved.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13643
Розташовується у зібраннях:Випуск 37-2
Статті кафедри економічної теорії і державного управління

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
olencevich_gordon.pdf357,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.