Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10995
Title: Методичні вказівки до виконання тягового розрахунку автомобіля (для студентів напрямку підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»)
Authors: Цокур, Володимир Григорович
Хімченко, Аркадій Васильович
Цокур, Владимир Григорьевич
Химченко, Аркадий Васильевич
Keywords: автотранспортний засіб
зовнішня швидкісна характеристика
тяговий розрахунок
паливно-економічна характеристика
силовий баланс
дінамічна характеристика
потужносний баланс
Issue Date: 2-Apr-2012
Publisher: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ
Citation: Методичні вказівки до виконання тягового розрахунку автомобіля (для студентів напрямку підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт») [Електронний ресурс] / укладачі В.Г. Цокур, А.В.Хімченко. — Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012. — 33 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені студентам напрямку підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», що вивчають дисципліну «Автомобілі». Методичні вказівки містять методику виконання тягового розрахунку, розрахункові залежності та приклади оформлення таблиць і графіків, що будуються за результатами розрахунку. Тяговий розрахунок виконується студентами денної та заочної форми навчання на практичних заняттях, при виконанні контрольної роботи, а також при курсовому та дипломному проектуванні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10995
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Автомобільний транспорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
му4-10-ТР_АТР_2013-репозитарий.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.