Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10625
Title: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Authors: Галушка, Владислав Вікторович
Антоненко, Валентина Миколаївна
Keywords: Аналіз
економічний аналіз
фінансовий аналіз
ухвалення управлінських рішень
Issue Date: 5-Jun-2007
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”
Abstract: Розглядається проблема необхідності використання фінансово- економічного аналізу в українській економіці, показано історичні аспекти роз- витку аналізу у вітчизняній і зарубіжній практиці, проаналізовано різні підходи учених до визначення економічного, фінансового аналізу, наголошено на їх пе- ревагах і недоліках; актуалізована необхідність використання фінансово- економічного аналізу для розробки комплексних методик оцінки діяльності підприємства
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10625
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ
Публікації кафедри "Менеджмент організацій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf133,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.