Please use this identifier to cite or link to this item: ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8762
Title: Аналіз та оцінка вартості основних виробничих фондів підприємства вугільної промисловості щодо обгрунтуваності величини фінансових ресурсів на їх оновлення
Authors: Школяренко, Ольга Олександрівна
Keywords: основні фонди
фінансові ресурси
обгрунтування
Issue Date: 2010
Publisher: Донецький університет економіки та права
Citation: Школяренко О.О. Аналіз та оцінка вартості основних виробничих фондів підприємств вугільної промисловості щодо обгрунтованості величини фінансових ресурсів на ії оновлення/О.О.Школяренко//Вісник Донецького університету економіки та права:зб.наук.пр./ред.кол.:В.К.Мамутов, О.І.Амоша, А.Я.Берсуцький та ін.;гол.ред. Я.Г.Берсуцький.-Донецьк:ДонУЕП, 2010.-№2.-224с.(Серія:"Економіка та управління").-С.74-81
Abstract: Проведена оцінка джерел фінасових ресурсів на відтворення основних виробничих фондів
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8762
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
анал.струк.2010.депоз1.doc181 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.