Please use this identifier to cite or link to this item: ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5313
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування з курсу «Основи релейного захисту та автоматики»
Authors: Гребченко, Н.В.
Смирнова, М.А.
Ткаченко, С.Н.
Бельчев, И.В.
Issue Date: 1-Sep-2011
Publisher: ДонНТУ
Abstract: Викладені практичні рекомендації щодо обирання принципів та розрахунку уставок релейного захисту елементів станцій та підстанцій електричних систем (генераторів, трансформаторів, ліній електропередач, блоків генератор-трансформатор тощо).
Description: Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Основи релейного захисту та автоматики» (Для студентів бакалаврату напрямку 050701 «Електротехніка і електротехнології» (спеціальності: 6.090601, 7.090601 «Електричні станції», 6.090602, 7.090602 «Електричні системи та мережі» і 6.090603, 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання») / Укл.: М.В. Гребченко, М.О. Смірнова, С.М. Ткаченко, І.В. Бєльчев – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 64 с.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5313
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РЗиА_КР_Метод.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.