Please use this identifier to cite or link to this item: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33965
Title: Розробка автоматизованої системи обліку документів на відокремленому підрозділі «Шахта Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»
Other Titles: Development software system for automating accounting of document at the department "Shahta Ukraine" of the state enterprise "Selidivvuhilya"
Authors: Бервін, Михайло Сергійович
Keywords: автоматизована система
документи
облік документів
SQLite
Qt
C++
COM
OLE
відокремлений підрозділ
«Шахта Україна»
підприємство
«Селидіввугілля»
automated system
documents
document accounting
department
state enterprise
"Shahta Ukraine"
"Selidivvuhilya"
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Луцьк: ДонНТУ
Citation: Бервін М.С. Розробка автоматизованої системи обліку документів на відокремленому підрозділі «Шахта Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»: випускна кваліфікаційна робота … бакалавр : за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ М.С. Бервін. – Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022.- 189 с.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження є процеси проектування, розробки тестування систем обліку документів. Предметом дослідження є методи та алгоритми розробки систем обліку документів. Метою роботи є розробка автоматизованої системи обліку документів на відокремленому підрозділі «Шахта Україна» державного підприємства «Селидіввугілля». Практичне значення розробки автоматизованої системи обліку документів на відокремленому підрозділі «Шахта Україна» державного підприємства «Селидіввугілля» полягає в створені програмного додатку, основними завданнями якого є автоматизація заповнення типових документів. Методи дослідження, що застосовані при розробці автоматизованої системи обліку документів: метод порівнянь, метод проєктування програмного забезпечення, метод проєктування баз даних та емпіричний метод. Реалізація автоматизованої системи обліку документів здійснювалася завдяки основним положенням, теорії алгоритмів, теорії об’єктно-оріентованого програмування та модульного програмування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33965
Appears in Collections:ОС "Бакалавр" КІТА

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бервін КР ІПЗ-18.pdf2,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.