Please use this identifier to cite or link to this item: ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33810
Title: Імітаційне комп’ютерне моделювання процесу отримання електроенергії
Authors: Любименко, О.М.
Штепа, О.А.
Keywords: комп’ютерна модель
моделювання
вітрогенаратор
швидкість вітру
параметр
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Луцьк: ДонНТУ
Citation: Любименко, О.М. Імітаційне комп’ютерне моделювання процесу отримання електроенергії / О.М. Любименко, О.А. Штепа // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 1 грудня 2022 р. – Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022. – С. 35-37.
Abstract: Проведено теоретичний аналіз принципу роботи вітроустановки з індукційним ге- нератором та комп’ютерне моделювання впливу швидкості вітра на основні параметри роботи генератора. Протестовано алгоритм виконання послідовних операцій для дослі- дження процесів в середині вітрогенаратора. Модель дозволяє здійснювати порівняння параметрів роботи вітроустановки при різних режимах та заданих швидкостях вітру. Ре- зультати моделювання дозволяють отримувати необхідну інформацію для впровадження заходів по компенсації реактивної потужності. Складена модель дозволяє отримувати шляхи вдосконалення вітрогенератора та системи отримання електричної енергії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33810
Appears in Collections:Матеріали VIII науково-практичного форума 2022 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liubymenko- Shtepa-35-37.pdf784,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.