Please use this identifier to cite or link to this item: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/24080
Title: «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальностей: «Маркетинг підприємств», «Економічна теорія», «Облік та аудит», «Економіка підприємств», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування»
Authors: Бутузов Г.М.
Біла Н.С.
Issue Date: 19-Nov-2013
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ. При вивченні курсу "Охорона праці в галузі" конспект лекцій є основним документом, який базується на забезпеченні безпеки, як невід'ємною частиною державної діяльності, що до охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і повноцінного природного середовища. Формування знань здійснюються у відповідності до структури навчального плану спеціальності з урахуванням логічного зв'язку у сфері різноманітних навчальних дисциплін.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24080
Appears in Collections:Конспекти лекцій (ОПтаА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
консп.лекц.ОТ в отрасли-Економ. спец-и.pdf635,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.