Наукові періодичні видання Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Журнал "Проблеми екології"

Виходить з 22 січня 1998 р. за сприяння кафедри природоохоронної діяльності. Ліцензія KB №3013 від 22.01.98 р.

Прогресивні технології і системи машинобудування

Міжнародний збірник наукових праць. Збірник включено до нового Переліку наукових фахових видань України № 1-05/6 від 16.12.2009 р. (Бюл. ВАК №1, 2010 р.), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Серiя: Гiрничо-електромеханiчна

Рік заснування: 1999. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7369 від 03.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003, бюлетень № 1, 2004

Серія: Гірничо-геологічна

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003

Серія: Економічна

Рік заснування: 1999. ISSN:1680-0044. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7372 від 03.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-02/15 від 10.05.2000

Серія: Електротехніка та енергетика

Рік заснування: 1996. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7373 від 03.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003

Серія: Машинобудування і машинознавство

Рік заснування: 1996. ISSN: 1996-1588 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7444 від 17.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003

Серія: Металургія

Рік заснування: 1999. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7375 від 03.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003

Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація

Рік заснування: 1996. ISSN:2075-4272. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7376 від 03.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003, бюлетень № 1, 2004

Серія: Педагогіка, психологія і соціологія

Рік заснування: 2007. ISSN: 2077-6780. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12617-1501 Р від 11.05.2007. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/2 від 27.05.2009

Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування

Рік заснування: 1999. ISSN: 2074-7888. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7377 від 03.06.2003. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/10 від 10.12.2003

Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7374 від 03.06.2003

Collections in this community