Please use this identifier to cite or link to this item: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/24079
Title: «Охорона праці в галузі» для студентів Спеціальностей: 7(8).05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, 7(8).05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів, 7(8).0513010 Хімічні технології високомолекулярних сполук
Authors: Бутузов Г.М.
Біла Н.С.
Issue Date: 19-Nov-2013
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ. При вивченні курсу "Охорона праці в галузі" конспект лекцій є основним документом, який базується на забезпеченні безпеки, як невід'ємною частиною державної діяльності, що до охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і повноцінного природного середовища. Формування знань здійснюються у відповідності до структури навчального плану спеціальності з урахуванням логічного зв'язку у сфері різноманітних навчальних дисциплін.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24079
Appears in Collections:Конспекти лекцій (ОПтаА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
консп.лекц.ОТ в отрасли-хт,тхв,ттм,мкх.pdf771,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.