Please use this identifier to cite or link to this item: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/24076
Title: Рудничні пожежі та вибухи
Authors: Булгаков Ю.Ф.
Issue Date: 19-Nov-2013
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Рудничні пожежі та вибухи» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ. Курс лекцій призначений для студентів 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин. Охорона праці в гірництві - ОПГ. 8.05030101. Розробка родовищ та видобування корисних копалин. Охорона праці в гірництві – ОПГ. При вивченні курсу "Рудничні пожежі" конспект лекцій є основним документом, який базується на забезпеченні пожежної безпеки, як невід'ємною частиною державної діяльності, що до охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і повноцінного природного середовища. Формування знань із пожежної безпеки здійснюються у відповідності до структури навчального плану спеціальності з урахуванням логічного зв'язку у сфері різноманітних навчальних дисциплін.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24076
Appears in Collections:Конспекти лекцій (ОПтаА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.pdf782,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.