Please use this identifier to cite or link to this item: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16430
Title: «Основи охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.050503. Машинобудування, 6.050502. Інженерна механіка
Authors: Біла Н.С.
Бутузов Г.М.
Issue Date: 9-Dec-2012
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ. Курс лекцій призначений для студентів за напрямом підготовки машинобудування, інженерна механіка денної і заочної форм навчання. В курсі лекцій розкривається система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Викладена законодавча і нормативна база в області охорони праці, основні поняття і визначення, шкідливі і небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу. Курс лекцій містить основні відомості з питань пожежної безпеки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16430
Appears in Collections:Конспекти лекцій (ОПтаА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ООТ для ТМ.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.