Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9968
Title: Контентно – залежне масштабування зображень зі збереженням значущих об’єктів
Authors: Костюкова, Н.С.
Шеховцов, С.О.
Keywords: масштабування зображень
контентно- залежне масштабування
Issue Date: 18-Nov-2011
Publisher: Донецкий национальний технический университет
Citation: Н.С. Костюкова, С.О. Шеховцов. Контентно – залежне масштабування зображень зі збереженням значущих об’єктів// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 14 (188), Донецк, ДонНТУ, 2011. – С.188-194.
Abstract: У даній роботі була проведена порівняльна оцінка алгоритмів масштабування за кількома найбільш важливими характеристиками, виконана класифікація алгоритмів за деякими ознаками, були виявлені їх основні недоліки. Для оптимізації масштабування був запропонований метод контентно-залежного масштабування, який змінює зображення в залежності від його вмісту. Показано, що цей метод має значну перевагу перед іншими за рахунок меншого викривлення зображення та можливості виділення областей, які взагалі не слід масштабувати.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9968
ISSN: 1996-1588
Appears in Collections:Випуск 14(188)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_04.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.