Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9590
Title: Математичний опис обмежень станів багаторядних щільних транспортних потоків
Other Titles: Математическое описание ограничений состояний многорядных плотных транспортных потоков
Mathematical Formulation of the Condition Limitation in the Multilane Dense Traffic Flows
Authors: Дудніков, Олександр Миколайович
Дудников, Александр Николаевич
Dudnikov, A.N.
Keywords: ПОТІК ТРАНСПОРТНИЙ
ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ
ШВИДКІСТЬ РУХУ
ЩІЛЬНІСТЬ РУХУ
ДІАГРАМА СТАНІВ
ПОТОК ТРАНСПОРТНЫЙ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
ПЛОТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ
TRAFFIC FLOW
TRAFFIC INTENSITY
TRAFFIC SPEED
TRAFFIC DENSITY
STATE DIAGRAM
Issue Date: 18-Dec-2009
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Дудніков О.М. Математичний опис обмежень станів багаторядних щільних транспортних потоків / О.М. Дудніков // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2009. - № 2.(9) – С. 26-32.
Abstract: Робота присвячена теоретичним дослідженням закономірностей зміни основних характеристик багаторядних щільних транспортних потоків. У роботі узагальнені дані щодо інтенсивності, щільності та швидкості багаторядних транспортних потоків на прикладі трьохрядного руху в одному напрямку, введено поняття коридору коливань залежності „швидкість-щільність” з відповідною фор-малізацією, розроблена математична модель опису обмежень станів багаторядних транспортних потоків, запропоновано просторову діаграму зміни станів вказаних потоків.
Description: The work is devoted to the theoretical researches of the laws of basic characteristics change in the multilane dense traffic flows. In the work the data concerning intensity, density and speed of the multilane traffic flows by way of example of three line traffic in one direction is generalized. The concept of a corridor of the dependence fluctuations „speed - density” with corresponding formalization is introduced, the mathematical model of the condition limitation description of the multilane traffic flows is developed, the block diagram of the given flows conditions change is offered.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9590
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№2 (2009-9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дудников.pdf869,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.