Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9580
Title: Побудова системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор
Development of Security System with Given Protection Level Using Game Theory
Authors: Глушак, В.В.
Новiков, О.М.
Keywords: система захисту інформації
теорія ігор
модель захисника і зловмисника
information security system
game theory
attacker – defender model
Issue Date: 18-Nov-2011
Publisher: Донецкий национальний технический университет
Citation: В.В. Глушак, О.М. Новiков. Побудова системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 14 (188), Донецк, ДонНТУ, 2011. – С.31-35.
Abstract: В роботі пропонується розглянути підхід до побудови системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор. Природно, моделювати інформаційне протистояння як статичну гру двох осіб: зловмисника та захисника. Нагородою зловмисника є збиток завданий жертві, в той час як метою захисника є мінімізація витрат на систему захисту за умови забезпечення стабільної роботи системи. З математичної точки зору, конфліктна ситуація між зловмисником та захисником описується з використанням критерію максиміну. Розв’язавши описану задачу, ми отримаємо оптимальний набір механізмів захисту, що забезпечать необхідний рівень захищеності, при обраній моделі зловмисника та встановлених обмеженнях на реалізацію системи захисту
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9580
ISSN: 1996-1588
Appears in Collections:Випуск 14(188)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_04.pdf428,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.