Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9453
Title: Дидактические основы использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе по фундаментальным дисциплинам
Authors: Сергиенко, Людмила Григорьевна
Винник, Елена Александровна
Сергиенко, Николай Иванович
Keywords: дидактика, обучающая система, учебный процесс
Issue Date: 16-Sep-2009
Publisher: ООО «Цифровая типография»
Citation: Сергиенко Л.Г., Винник Е.А. , Сергиенко Н.И. Дидактические основы использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе по фундаментальным дисциплинам. Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 16 вересня 2009 р. – Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2009. – с.260-263
Abstract: Розглянуто деякі дидактичні та методологічні питання використання АОС у навчальному процесі з фундаментальної підготовки
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9453
Appears in Collections:Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості 2009 р.
Доповіді та тези доповідей на конференціях і семінарах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автоматизированные обуч системы в уч процессе.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.