Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9334
Title: Прогнозирование максимальных нагрузок в подсистемах привода исполнительных органов очистных комбайнов
Other Titles: Прогнозування максимальних навантажень в підсистемах приводу виконавчих органів очисних комбайнів
Authors: Горбатов, П.А.
Лысенко, Н.М.
Перинский, М.В.
Issue Date: 2011
Publisher: Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ
Citation: Горбатов П.А. Прогнозування максимальних навантажень в підсистемах приводу виконавчих органів очисних комбайнів: монографія / П.А. Горбатов, М.М. Лисенко, М.В. Перінський. – Під заг. ред. П.А. Горбатова. – Донецьк: Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011.– 130 с.
Abstract: Розроблено математичне і програмне забезпечення імітаційного моделювання динамічних процесів в підсистемах приводу виконавчих органів очисних комбайнів при прорізанні різцем твердих включень різного мінералогічного складу. Для цих режимів встановлені закономірності формування динамічних процесів в підсистемах приводу виконавчих органів комбайна КДК500. Обґрунтовані стосовно прогнозування максимальних навантажень коректні варіанти математичного відображення імпульсних збурень. Встановлена ефективність віброзахисних пристроїв щодо зниження максимальних навантажень.
Description: Монографія призначена для наукових співробітників та інженерно-технічного персоналу, що займаються питаннями створення та модернізації очисних комбайнів, а також для аспірантів і студентів, що навчаються за фахом «Гірничі машини і комплекси».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9334
ISBN: 978-966-8248-29-0
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пиковые нагрузки.pdf205,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.